10 نکته راهبردی در مورد بیانیه جمعبندی مذاکراتی وین

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

بیانیه جمعبندی وین را باید به عنوان نتیجه و دستاورد قابل قبولی برای 22 ماه دیپلماسی هسته ای قلمداد کرد.

نوذر شفيعي*

مذاكرات هسته اي ايران و گروه 1+5 پس از 22 ماه و در حالي كه انتظار مي رفت به تدوين برنامه توافق جامع هسته اي منجر گردد، در نهايت در 23 تيرماه 1394 در قالب «بيانيه جمعبندي مذاكرات» در محل اروپايي سازمان ملل متحد و با حضور وزراي خارجه كشورهاي ايران و گروه 1+5 قرائت گرديد.

قرار است متن جمعبندي مزبور كه به صورت «سند» آماده شده از سوي طرفين براي سير مراحل داخلي به پايتخت هاي يكديگر برده شود و پس از آن كه پيش بيني مي شود حداقل يك دوره 3 ماهه خواهد بود، در مسير امضاء نهايي و اجرا قرار گيرد.

اگر چه هرگونه ارزيابي و تجزيه و تحليل بايد پس از انتشار متن و محتواي سند مزبور صورت گيرد، اما تا اينجاي كار مي توان حداقل 10 نكته راهبردي زير را جهت درك و فهم شرايط كنوني حاكم بر پايان مذاكرات وين مورد توجه قرار داد:

1-بيانيه جمعبندي وين را بايد به عنوان نتيجه و دستاورد قابل قبولي براي 22 ماه ديپلماسي هسته اي قلمداد كرد.

2-نقش و تاثير اراده سياسي طرفين براي دستيابي به بيانيه مزبور حائز اهميت مي باشد.

3-نقش و تاثير مقاومت تيم هسته اي كشور در رعايت خطوط قرمز هسته اي تا اينجاي كار قابل تحسين است.

4-شرايط طرفين در مراحل بعدي و مرحله چگونگي ايجاد قابليت اجرايي براي توافق نهايي حساس تر خواهد شد.

5-ميزان تاثيرگذاري نهادهاي داخلي و قانونگذاري طرفين (مثبت يا منفي) در فرايندهاي بعدي افزايش خواهد يافت.

6-امكان توليد فرصت ها و چالش هاي جديد داخلي و خارجي در مراحل بعدي وجود دارد.

7-استراتژي رسانه اي و عمليات رواني طرف مقابل براي مصادره سازي نتايج مذاكرات تشديد خواهد شد.

8-استراتژي رسانه اي ايران بايد در مسير ذخيره سازي مواضع كماكان حفظ شود.

9-نسبت به استراتژي واقعي رقيب براي كسب دستاورد از مذاكرات در جهت غلبه بر ناكارآمدي استراتژي تحريم و تكميل چرخه سياست منطقه اي خود نبايد غفلت كرد.

10-ايران بايد مسير حفظ اجماع داخلي و همچنين توسعه ابتكارات منطقه اي و بين المللي را با قدرت بيشتري دنبال نمايد.

*عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

کد N889132