جلسه ظریف، موگرینی و 1+5 برای اعلام توافق آغاز شد

هم اکنون تقریبا همه تلویزیون های جهان در حال نمایش جلسه ظریف و موگرینی و اعضای 1+5 یک هستند.

این جلسه که شاید آخرین جلسه ایران و پنج بعلاوه یک در مذاکرات هسته ای باشد هنوز به رسمیت نیافته است. پس از این جلسه است که کنفرانس مطبوعاتی با حضور ظریق و موگرینی برگزار خواهد شد. 

4949

کد N889060