گروه اعزامی مهر به وین/۲۴۵

صالحی:توافق برای حل تمام مسائل گذشته با رعایت کامل خطوط قرمز

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت:انجام تمام توافقات از جمله ترتیبات مقرر برای موضوع پارچین با رعایت کامل خطوط قرمز کشور خواهد بود.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، علی اکبر صالحی صبح امروز پس از امضای توافقی با آژانس که نقشه راه نامگذاری شده در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد:در این توافق با انجام اقداماتی توسط ایران و آژانس تمام مسائل گذشته به طور کامل حل و فصل خواهد شد.

وی افزود: انجام تمام توافقات از جمله ترتیبات مقرر برای موضوع پارچین با رعایت کامل خطوط قرمز کشور خواهد بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اظهار داشت: امیدوارم که با حل و فصل مسائل گذشته فصل جدیدی از روابط و همکاری بین ایران و آژانس گشوده شود.