با اختلاف یک رأی در صحن مجلس؛

استفساریه مربوط به شرایط بازنشستگی مشاغل سخت رأی نیاورد

سیاسی

طرح استفساریه جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مربوط به برخی جزئیات بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، با اختلاف یک رأی از تصویب مجلس بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس بررسی جزئیات طرح استفساریه جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و نماینده دولت این استفساریه با اختلاف یک رأی از حد نصاب، از تصویب مجلس بازماند؛ بنابراین اصلاح آن در جلسه علنی فردای خانه ملت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این استفساریه با اشاره به شرایط بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور در تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، آمده است؛ آیا منظور از جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی این است که کارفرما موظف است نسبت به سال های خدمت کارگر قبل از تاریخ قانون مذکور فقط ۴ درصد مستمری برقراری را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد یا علاوه بر آن باید برای مدت مذکور ۴ درصد حق بیمه اضافی نیز به سازمان پرداخت کند؟

در پاسخ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به این بخش از استفساریه تصریح شده است که مراد از جزء ۶ فقط مورد اول است؛ یعنی کارفرما فقط موظف به پرداخت ۴ درصد مستمری است. در هر حال مطالبه هر نوع وجهی از کارفرما به جز ۴ درصد مذکور در بندهای ۴ و ۶ قانون مجاز نیست.

در بخش دیگری از این استفساریه سوال شده است که آیا بازنشسته شدن کارگر شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که حسب مورد ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب را با لحاظ آئین نامه مربوط گذرانده است، مشروط بر این است که کارفرما تکالیف مذکور در جزء های ۴ و ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را انجام داده باشد یا بازنشسته شدن کارگر موصوف، صرفا مشروط به احراز شرایط مندرج در اجزای یک و ۳ بند ب است؟

در پاسخ کمیسیون بهداشت و درمان به این بخش از استفساریه نیز تاکید شده است که بازنشسته شدن کارگری که شرایط مذکور در اجزاء یک تا ۳ بند ب را احراز کرده باشد، مشروط به انجام تکالیف کارفرما (مذکور در اجزای ۴ و ۶) نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از احراز شرایط مذکور در بندهای یک تا ۳ و درخواست کارگر، حکم بازنشستگی وی را صادر کند.

پس از قرائت متن استفساریه و رأی‌گیری، مجلس با ۱۱۳ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با این استفساریه مخالفت کرد و به این ترتیب این طرح با اختلاف یک رأی از حد نصاب لازم، از تصویب نمایندگان بازماند؛ این در حالی بود که تابلوی اعلام آراء در صحن علنی نشان‌دهنده رأی ندادن ۲۸ نماینده بود.

پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری و با توجه به اعتراض طراحان این استفساریه، هیات رئیسه مجلس با اشاره به ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به رأی نیاوردن گزارش کمیسیون و مطرح بودن دستور کارهای فوریتی دیگر، اصلاحات این استفساریه در جلسه فردای مجلس قابل طرح و بررسی است.