آیا حزب گلبدین حکمتیار با داعش بیعت کرده است؟

ایرنا نوشت:

حزب اسلامی افغانستان که رهبری آن را «گلبدین حکمتیار» یکی از رهبران گروه های جهادی به عهده دارد، حمایت این حزب از داعش را رد کرد و گفت که بیانیه ای که به نام حزب اسلامی افغانستان در حمایت از این گروه منتشر شده، جعلی است.

«هارون زرغون» یکی از سخنگویان حزب اسلامی افغانستان به خبرگزاری انگلیسی «رویترز» گفت: بیانیه ای که هفته پیش در مورد حمایت حزب اسلامی در رسانه های افغانستان منتشر شد، «جعلی» است.

وی گفت: «هیچ یک از ما بیانیه ای در حمایت از داعش در افغانستان و علیه طالبان منتشر نکرده ایم».

هفته پیش بیانیه ای در پایگاه اطلاع رسانی «شهادت» وابسته به حزب اسلامی «گلبدین حکمتیار» منتشر شد که در آن آمده بود: «در صورتی که میان طالبان و جنگجویان طالبانی که به دولت اسلامی پیوسته جنگ شود، باید از این جنگجویان (داعش) حمایت کرد».

حزب اسلامی در حالی پیوستن خود را به داعش رد کرد که گزارش های تایید نشده حاکی از آن است گروه داعش، بیعت حزب اسلامی را رد کرده و عضویت آن را نپذیرفته است.

حزب اسلامی افغانستان، پس از طالبان و شبکه حقانی، سومین گروه اصلی مخالف مسلح دولت است که از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی علیه دولت در حال جنگ است.

5252

کد N888665