فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر منطقه السلطانی در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل منطقه السلطانی در شهر الزبدانی را بر عهده گرفتند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر منطقه السلطانی در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل منطقه السلطانی در شهر الزبدانی را بر عهده گرفتند.