گروه اعزامی مهر به وین/۲۳۱

مهمترین دستاوردهای ایران در صورت توافق نهایی

سیاسی

چنانچه از مذاکرات کنونی بر می آید اگر توافق نهایی با اراده سياسي طرف مقابل حاصل شود، محورهاي زير به عنوان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهند بود.

در حالی که همچنان جلسات در محل مذاکرات ادامه دارد، همچنان خبر دقیقی از آنچه در اتاق های در بسته می گذرد در دسترس نیست.

در این باره یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مهمترين مطالبی که تاکنون به دلیل پیچیدگی های حقوقی باقی مانده است در دستور جلسات مذاكره قرار دارند.

این منبع آگاه افزود: چنانچه از مذاکرات کنونی بر می آید اگر توافق نهایی با اراده سياسي طرف مقابل حاصل شود، محورهاي زير به عنوان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهند بود:

اول: براساس برجام، همگي تحريم ها عليه ايران لغو گرديده و ايران از اين پس يك كشور تحت تحريم شناخته نخواهد شد. بر اساس برجام صرفا يك سري محدوديت هاي موقت پيش بيني گرديده اند كه آن ها هم مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري پس از مدتي معقول و محدود رفع خواهند شد.

دوم: كليه تحريم هاي اقتصادي، بانكي ومالي مطابق تأكيدات مقام معظم رهبري در روز اجراي برجام، بطور قطعي لغو خواهند گرديد.

سوم: ايران از اين پس تحت تحريم هاي تسليحاتي نخواهد بود و طبق قطعنامه شوراي قطعنامه كه قرار است بعد از حصول به توافق صادرگردد، اين تحريم ها لغو و بر اساس ضمیمه آن صرفا برخي محدوديت هاي موقت براي زماني محدود اعمال مي گردد.

چهارم: اين برجام در واقع مجموعه اي از چندين توافق است كه همگي آنها در چارچوب خطوط قرمز ايران و مقام معظم رهبري تعريف شده و برخي اقدامات موقت و محدود با دوره هاي زماني متفاوت در آن پيش بيني شده است.

پنجم: قطعنامه شوراي امنيت آخرين قطعنامه شوراي امنيت در مورد برنامه هسته ای ايران خواهد بود و پرونده هسته اي ايران را از ذيل فصل هفت منشور ملل متحد خارج خواهد كرد. مدت زمان اجراي قطعنامه محدود بوده و در پايان اين مدت ملغي خواهد گرديد.

 ششم: اين براي اولين بار است كه يك كشور ذيل تحريم هاي فصل هفتم موفق گرديده است با مذاكرات و ديپلماسي فعال توانسته است از اين وضعيت خارج گردد.