نتانیاهو:

قدرت های جهانی به هر قیمتی خواهان توافق هسته ای هستند

سیاسی

نخست وزیر رژیم اسراییل با انتقاد از تلاش قدرت های جهانی برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران به هر قیمتی بار دیگر مدعی شد این رژیم متعهد به تلاش برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش های خود برای جلوگیری از انجام توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 مدعی شد: قدرت های جهانی به هر قیمتی توافق هسته ای با ایران را خواهند پذیرفت.

وی در نشست حزب لیکود با اشاره به راهپیمایی روز قدس در ایران گفت: امتیازهای های قدرت های جهانی به ایران حتی بعد از شعارهای مرگ بر امریکا در تهران ادامه دارد و مشخص است که برخی مایلند به هر قیمتی با ایران به توافق برسند.

وی مدعی شد اگر تلاش های رژیم وی نبود ایران سال ها قبل هسته ای شده بود و در ادامه گفت: تعهد ما بای جلوگری از هسته ای شدن ایران همچنان پا بر جاست.