تصاویری از دیدار دوشنبه عصر تیم مذاکره کننده کشورمان با کری و موگرینی

کد N888243