6 میلیون نفر ثروتمند یارانه بگیر 50 درصد بودجه دولت را هدر می دهند / چرا ثروتمندان حذف نمی شوند؟

ایرنا نوشت:

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ اظهارات تیم اقتصادی و سخنگوی دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها را ناظر بر واقعیت های میدانی دانست و گفت: در حال حاضر با احکامی که در بودجه سال 94 آمده دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان کسری دارد که این کسری باید از طریق مدیریت منابع و مصارف به ویژه حذف یارانه پردرآمدها جبران شود.

علی محمد احمدی افزود: دولت براساس تبصره 20 قانون بودجه سال 94 موظف است، آیین نامه اجرایی تبصره مربوط به چگونگی منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را تهیه و تدوین کند.

وی ادامه داد: یکی از مباحث کلیدی این تبصره در خصوص موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها و حذف پردرآمدها آن است که دولت موظف شده طبق قانون بودجه این گروه را شناسایی و حذف کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت راهی جز حرکت به سمت کاهش هزینه ها ندارد اما دولت بسیار کند و با احتیاط حرکت می کند با اینکه در حال حاضر حذف دهک های اول درآمدی در اولویت است.

وی ادامه داد: در بعد مصارف نیز دولت تاکنون با احتیاط ورود کرده اما با توجه به کسری منابع، همه به ناچار به دنبال این هستند که برای کاهش مصارف بر روی حذف یارانه بگیران متمرکز شوند و این تعداد را به مرز 6 میلیون نفر برسانند که اگر این اتفاق بیفتد، حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم به لحاظ اقتصادی فشار زیادی را تحمل می کنند که با رقم 40 هزار تومان یارانه ترمیم نمی شود، افزود: افزایش حامل های انرژی فشار بیشتری را به مردم وارد خواهد کرد.

وی افزود: برای کاهش فشار اقتصادی به مردم باید راههایی را دنبال کنیم تا قدرت خرید آنها بیشتر شود اما پرداخت یارانه نقدی به جز اینکه کسری بودجه دولت را تشدید و زمینه تورم را فراهم می کند، دستاورد خاصی ندارد که بر پرداخت آن اصرار داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته دولت در حال حاضر بحث حذف یارانه ها را برای افرادی مطرح کرده که از نظر مالی در موقعیت بهتری هستند و دهک های کم درآمد جامعه را شامل نمی شود.

وی افزود: در این مرحله اگر شناسایی افراد غیرنیازمند دقیق باشد و به درستی عمل کنیم دولت با حذف حدود 6 میلیون نفر که پیش بینی شده و نیز تمهیدات دیگر شاید حداکثر بتواند 50 درصد کسری خود را جبران کند اما در عین حال 50 درصد کسری دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند.

این نماینده مجلس در خصوص مذاکرات هسته ای نیز گفت: مذاکرات همانطور که پیش بینی می شد به مرحله خوبی رسیده و به نظر می رسد که در این مرحله دو طرف همه تلاش خود را برای نهایی کردن آن به کار بسته اند.

لازم به ذکر است؛ برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت با توجه به کسری منابع هدفمندی یارانه ها و الزام قانون مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان در حال بررسی ۱۵ سناریو است تا علاوه بر حذف ثروتمندان، احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی را دنبال کند.

 

3939

کد N888172