ابوطالبی: رئیس جمهوری بزرگترین وعده انتخاباتی خود را به انجام رساند/ لحظه تاریخی در حال فرارسیدن است

حمید ابوطالبی,مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در توئیتر نوشت: روحانی بزرگترین وعده انتخاباتی خودکه امری ملی وموردنظررهبری بودرابه انجام رساند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حمید ابوطالبی با اشاره به اظهارات شب گذشته رئیس جمهوری در ضیافت افطار فعالان و تشكل‌های حوزه زنان و خانواده نوشت: وعده‌ای كه رئیس جمهوری دردوران انتخابات،به مردم برای حل معضل هسته‌ای داد ،تابدین‌ جاعملی شده است، چراکه دکترروحانی،وعده"تعامل سازنده"را داده بود؛واکنون که تعامل سازنده،درحال پیروزی است،ایشان می گوید به وعده خود در انتخابات عمل کرده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهوری بزرگترین وعده انتخاباتی خود که امری ملی وموردنظررهبری بود را به انجام رساند نوشت: ایشان درواقع هم خواست ملی وهم نظررهبری رابه کرسی نشانده است، زیرا اصل تعامل ومذاکره، فضیلتی خردمندانه ومتمدنانه است؛ تعامل ومذاکره،نماد قدرت ملی است؛ تعامل و مذاکره راهی برای عبوراز بحران ها است. زیرا این مذاکرات مبتنی بر: قدرت ملت ایران؛ فتوای رهبری؛ سیاست نرمش قهرمانانه ایشان ودرایت ها وسیاست ورزی های هنرمندانه دکترروحانی بوده است.

دکتر ابوطالبی در ادامه تاکید می کند که این مذاکرات حاوی سه ویژگی بود از جمله اینکه بین المللی وباقدرت های جهانی بود؛ دراوج بی اعتمادی طرفین صورت می گرفت و بازیکنان و تماشاگران،هردونقش آفرینی می کردند.

او در ادامه با تاکید براینکه روحانی توانست درعرصه خارجی، قدرت ملی،توان دیپلماسی وهنرمذاکراتی ودرعرصه داخلی، انسجام ویکپارچگی، وحدت ملی وهمدلی وهمزبانی رابه نمایش بگذارد می نویسد: به همین خاطر توافق که انجام وقطعنامه که صادرشود، تمامی طرف های مذاکرات؛ ازشورای امنیت گرفته تا اتحادیه اروپا وازآنجا تا کنگره آمریکا؛ مجبور به تایید آن خواهند بود.
به نوشته ابوطالبی حتی کنگره هم نمی تواندآن را رد کرده و اعتبار و امضای بین المللی آمریکا را خدشه دارکند؛ دردادگاه قانون اساسی آمریکا، مطالب جالبی درخصوص کنگره هست، لذا لحظه تاریخی درحال فرارسیدن است؛ این لحظه، فقط حل موضوع جعلی هسته ای ایران نیست،بلکه لحظه برتری مذاکره برمقابله، وپیروزی فضیلت است.

به نوشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری این پیروزی، متعلق به ایران، مقام معظم رهبری، ملت ودولت،وهمه مردم وسیاسیون،وموافقین ومخالفین ومنتقدین است.

ابوطالبی در ادامه مطلب خود با تکیه بر اینکه در حال عبور از این پیچ تاریخی هستیم به تبیین پیام های این برهه تاریخی پرداخته و نوشته است : اکنون که درحال عبورازاین پیچ تاریخی هستیم: پیام ملت، وحدت ملی، انسجام ویکپارچگی است. اکنون که درحال عبورازاین پیچ تاریخی هستیم:پیام ایران،صلح وثبات ودوستی درمنطقه است؛تعامل ودوستی برای حل مشکلات وعبورازبحران ها با گفتگو است. اکنون که درحال عبورازاین پیچ تاریخی هستیم: پیام ایران،تعامل سازنده وهمکاری باتمامی جامعه جهانی ازطریق مذاکره وتمسک به گفتگو است.

ابوطالبی جمله خود را با سپاس از ملت ایران که بامقاومت قهرمانانه خود،درجامعه جهانی خوش درخشیدند به پایان رسانده است.

4949

کد N888086