استانی شدن انتخابات، به دوره دهم مجلس نمی‌رسد

مجلس نهم

ایسنا نوشت:

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات گفت که اجرایی شدن این طرح به انتخابات دوره دهم مجلس در اسفندماه سال جاری نمی‌رسد.

محمدجواد کولیوند گفت: با توجه به ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان این طرح در کمیسیون با حضور نماینده شورا مورد بررسی قرار گرفته و ان‌شاءالله رفع ایراد خواهد شد.

وی ادامه داد: احتمال دارد مجلس فعلی این طرح را به تصویب برساند اما اجرایی شدن آن به انتخابات دوره دهم مجلس نمی‌رسد.

گفتنی است، شورای نگهبان روز گذشته طرح استانی شدن انتخابات مجلس، مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.

29220

 

کد N887989