فیلم/ اثبات دروغ افسر اسرائیلی درباره دلیل قتل نوجوان فلسطینی

سیاسی

بین الملل: انتشار تصویری ویدیویی که زمان شلیک گلوله از سوی یک افسر رژیم صهیونیستی به سمت نوجوانی فلسطینی را به تصویر کشیده، دروغ بودن ادعای وی درمورد دلیل این قتل را مشخص کرد.

این افسر رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی شده بود چون نوجوان فلسطینی وی را تهدید کرده اقدام به تیراندازی و قتل او کرده است اما تصاویری که توسط دوربین یک پمپ بنزین در محل حادثه ضبط شده بود نشان می دهد که این افسر بدون دلیل به سمت نوجوان فلسطینی تیراندازی کرده است. 

فیلم/ اثبات دروغ افسر اسرائیلی درباره دلیل قتل نوجوان فلسطینیبین الملل: انتشار تصویری ویدیویی که زمان شلیک گلوله از سوی یک افسر رژیم صهیونیستی به سمت نوجوانی فلسطینی را به تصویر کشیده، دروغ بودن ادعای وی درمورد دلیل این قتل را مشخص کرد.