فیلم/ حلقه محاصره داعش در فلوجه تنگ تر شد

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش عراق و داوطلب مقابله با داعش حلقه محاصره این گروه تروریستی در فلوجه را تنگ تر کردند.

فیلم/ حلقه محاصره داعش در فلوجه تنگ تر شدبین الملل: نیروهای ارتش عراق و داوطلب مقابله با داعش حلقه محاصره این گروه تروریستی در فلوجه را تنگ تر کردند.