فیلم/ آخرین دقایق مذاکرات هسته‌ای به روایت راشاتودی

سیاسی

بین المللی: مذاکرات هسته ای ایران به پایان رسیده و در این میان رسانه های جهان نیز به ارائه تحلیل های مختلف از نتیجه این مذاکرات مشغول هستند.

فیلم/ آخرین دقایق مذاکرات هسته‌ای به روایت راشاتودیبین المللی: مذاکرات هسته ای ایران به پایان رسیده و در این میان رسانه های جهان نیز به ارائه تحلیل های مختلف از نتیجه این مذاکرات مشغول هستند.