فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت لبنان در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشروی هایی به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت لبنان در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشروی هایی به دست آوردند.