گزارش گروه اعزامی مهر به وین/

بسته مشکوک در اطراف کوبورگ پلیس را به خط کرد!

سیاسی

مشاهده این بسته مشکوک موجب شد تا پلیس ساعتی دو خیابان متقاطع اطراف هتل محل مذاکرات را ببندد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، پلیس وین دقایقی پیش بسته ای مشکوک به بمب را در یکی از خیابان های اطراف هتل کوبورگ پیدا کرد.

مشاهده این بسته مشکوک موجب شد تا پلیس ساعتی دو خیابان متقاطع اطراف هتل محل مذاکرات را ببندد.

آخرین اطلاعات حاکی است پس از عملیات چک و خنثی مشخص شده که بسته مشکوک مورد نظر یک کیف متعلق به یک توریست بوده و خبری از بمب گذاری نیست.

هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در این باره نشده است.