ظریف از بالکن با خبرنگاران سخن گفت/امشب توافق نداریم، فردا شاید

سیاسی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بالکن هتل کوبورگ وین حضور یافت و به چند سوال خبرنگاران از راه دور پاسخ گفت.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، وزیرخارجه کشورمان در بالکن هتل کوبورگ در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: امروز توافق نخواهیم داشت، فردا ممکن است.