فابیوس: برای حل مسائل باقیمانده بازگشته ام / خیلی خیلی امیدواریم

ایرنا نوشت:

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت برای حل مسائل باقیمانده به وین بازگشته و « خیلی خیلی امیدوار» است که توافق حاصل شود.

وزیر خارجه فرانسه ظهر یکشنبه مقابل هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: به این دلیل به الیزه بازگشتم که بحران یونان را بررسی کنیم. اکنون به اینجا بئل بازگشته ام که مسائل باقیمانده را حل کنیم.

فابیوس گفت: خیلی خیلی امیددواریم که خیلی زود به نتیجه برسیم.

یکی از خبرنگاران پرسید: فردا به نتیجه می رسید؟

وزیر خارجه فرانسه پاسخ صریحی به این پرسش نداد و گفت: امیدوارم بتوانیم اکنون و سریع به نتایج رضایت بخش برسیم.امیدوارم در فاز اخر مارتن مذاکره باشیم.

قرار است فابیوس تا دقایقی دیگر با یوکیا امانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کند.

4949

کد N886835