مجوز فعالیت ۱۱ حزب سیاسی افغانستان لغو شد

سیاسی

وزارت دادگستری افغانستان مجوز فعالیت ۱۱ حزب سیاسی را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت دادگستری افغانستان اعلام کرد ۱۱ حزب سیاسی از فهرست احزاب کشور حذف شده اند و از این پس اجازه فعالیت نخواهند داشت.

«سید محمد هاشمی» معاون وزارت دادگستری افغانستان، غیر اصولی بودن این احزاب را دلیل لغو مجوز انها عنوان کرد.

بر اساس قوانین افغانستان، هر حزب باید ۱۰ هزار عضو و ۲۰ دفتر ولایتی داشته باشد. از میان ۶۷ حزب ثبت شده در وزارت دادگستری، بسیاری از احزاب فاقد فعالیت هستند و تنها مجوز اخذ کرده اند.

وزارت دادگستری افغانستان به ۲۰ حزب سیاسی دیگر نیز هشدار داده است تا هرچه سریعتر نسبت به رفع موانع اقدام کنند.