شما نظر بدهید/ اولویت دولت پس از توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای چه باید باشد؟

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,دولت یازدهم

این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 با خبرهای خوشی در روزهای گذشته همراه شده که گمانه زنی های رسانه ای از نوید احتمال توافق خبر می دهد.

به گزارش خبرآنلاين، تا کنون درباره اينکه مذاکرات هسته اي به نتيجه برسد يا نرسد و پس از آن چه بايد بشود، اظهارنظرهاي مختلفي شده است. کما اينکه دولتمردان نيز از سناريوهاي مختلفي که در دست دارند، خبر داده اند.

اينکه دولت پس از اين توافق احتمالي بايد اولويتش را بر حل مسائل اقتصادي کشور بگذارد يا گشايش فضاي سياست داخلي، افزايش ضريب امنيت مرزها و يا گسترش روابط ديپلماتيک با ديگر کشورها، از جمله پيشنهاداتي است که اين روزها در خلال موضع گيري مختلف ديده مي شود.

به نظر شما، اولويت اصلي دولت پس از توافق احتمالي در مذاکرات هسته اي چه بايد باشد؟

23/27

کد N886718