فیلم/ انفجار در اطراف کنسولگری ایتالیا در قاهره

سیاسی

بین الملل: کنسولگری ایتالیا در قاهره روز گذشته هدف انفجار تروریستی قرار گرفت و گروه داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

فیلم/ انفجار در اطراف کنسولگری ایتالیا در قاهرهبین الملل: کنسولگری ایتالیا در قاهره روز گذشته هدف انفجار تروریستی قرار گرفت و گروه داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.