با رای نمایندگان مجلس:

پورمختار برای چهارمین سال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

سیاسی

محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان مجلس، برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس موضوع انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای سال پایانی فعالیت مجلس نهم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؛ براساس آیین نامه داخلی مجلس، انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از میان یکی از اعضای ثابت این کمیسیون و پس از معرفی از سوی هیات رئیسه مجلس، با رای مخفی نمایندگان انجام می شود.

پیش از این هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و رئیس سه سال اخیر کمیسیون اصل ۹۰ را به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی کرده بود که پس از رای گیری با ورقه، پورمختار از مجموع ۱۶۷ رای ماخوذه با ۱۴۲ رای مجددا به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد.

براساس اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی شکایت های واصله از اشخاص و دستگاه های مختلف و ارائه گزارش آن به قوه قضاییه را برعهده دارد که بر این اساس کمیسیونی با همین عنوان در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.