فیلم/ سقوط جدیدترین پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان طرابلس

سیاسی

بین الملل: جدیدترین پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع HERMEZ450 روز گذشته بر فراز آسمان طرابلس در لبنان سقوط کرد.

فیلم/ سقوط جدیدترین پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان طرابلسبین الملل: جدیدترین پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع HERMEZ450 روز گذشته بر فراز آسمان طرابلس در لبنان سقوط کرد.