فیلم/ نقض آتش بس در یمن توسط عربستان

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی که حدود ۴ ماه است تجاوز به یمن را آغاز کرده است در دومین روز از آغاز آتش بس انسانی در این کشور آن را نقض کرده است.

فیلم/ نقض آتش بس در یمن توسط عربستانبین الملل: عربستان سعودی که حدود ۴ ماه است تجاوز به یمن را آغاز کرده است در دومین روز از آغاز آتش بس انسانی در این کشور آن را نقض کرده است.