جلسه 5+1 بدون ایران/صالحی: خبرهای خوبی در راه است

علی اکبر صالحی به سوال خبرنگار شبکه فرانس ۲۴ جواب داده است.

به گزارش خبرنگار اعزمی خبرآنلاین پس از پایان زودهنگام جلسه سه جانبه کری - ظریف و موگرینی در حال خروج از هتل کوبورگ به سوال خبرنگار فرانس ۲۴ که از می پرسد چه خبر؟ می گوید؟ خبرهای خوبی در راه است. از این بهتر نمی شود.

در همین حال پس از جلسه کوتاه ظریف، کری و موگرینی اعضای ۵+۱ بدون حضور ایران وارد جلسه داخلی شدند. 

قرار است جلسه ظریف و کری فردا ساعت ۸ صبح به وقت وین ادامه یابد. 

30849

کد N885810