معاون استاندار الانبار:

داعش از شهروندان فلوجه به عنوان سپرهای انسانی استفاده می کند

سیاسی

مهدی صالح النومان گفت داعش با نزدیک شدن زمان آزادی سازی فلوجه، از شهروندان به عنوان سپرهای انسانی استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، مهدی صالح النومان معاون استاندار الانبار گفت: دولت مرکزی و نهادهای امنیتی تلاش کرده اند گذرگاه الرمادی را برای خروج خانواده ها باز کنند، با این وجود تعدادی از خانواده ها هنوز نتوانسته اند از این شهر خارج شوند.

معاون استاندار الانبار با تاکید بر اینکه تروریست های داعش با نزدیک شدن زمان آزادی سازی فلوجه از شهروندان به عنوان سپرهای انسانی استفاده می کنند، یادآور شد: راه ها و گذرگاه های جایگزینی برای خروج شهروندان و عدم آسیب دیدن آنها در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: نیروهای امنیتی پایگاه داده هایی دارند که می توانند تروریست های داعش را به هنگام خروج از فلوجه به همراه خانواده ها، شناسایی کنند.

پیشتر یحیی محمدی عضو شورای استانداری الانبار اعلام کرده بود که فرماندهان عملیات الانبار گذرگاه «الفلاحات» را برای خروج خانواده های فلوجه باز کرده اند ولی تروریست های داعش مانع از خروج آنها شده و سعی در استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی دارند.

در همین راستا صباح کرحوت رئیس شورای استانداری الانبار تاکید کرد که گروهک تروریستی داعش نفس های آخر خود را می کشد و پایان این گروهک در الانبار نزدیک شده است. وی افزود: عملیات آزادسازی الانبار بسیار نزدیک است و در این زمینه نیازمند همکاری تمام طرف ها هستیم.

کرحوت تاکید کرد: استان الانبار به زودی از کنترل تروریست های داعش خارج خواهد شد و تمام خانواده های آواره در اسرع وقت به خانه های خود باز خواهند گشت.