تصاویر هنرمندانی که به دیدار روحانی رفتند/مشایخی، کیمیایی،چکناواریان، عطاران، حکمت و ...

کد N885779