مفسر کانال ۲ تلویزیون اسرائیل:

توافق هسته ای با دادن امتیازات بزرگ به ایران به دست آمده است

سیاسی

تلویزیون رژیم صهیونیستی در اقدامی تکراری برای تحریک هیأت مذاکره کننده غربی ادعا کرد: به دنبال ارائه امتیازات فراوان از سوی آمریکا به ایران توافق نهایی حاصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد: به دنبال ارائه امتیازات فراوان از سوی آمریکا به ایران توافق نهایی حاصل شد. بر این اساس در اقدامی تکراری برای تحریک هیأت مذاکره کننده غربی، «ایهود یعاری» مفسر خاورمیانه کانال ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که با ارائه امتیازات بزرگ توسط آمریکا به ایران، کشورهای ۱+۵ و ایران درخصوص مذاکرات هسته ای به توافق رسیده اند.

«ایهود یعاری» درتلاش برای اثبات ادعای خود گفت: در طول ۲ تا ۳ هفته اخیر تقریباً در تمامی موضوعات کلیدی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، آمریکایی ها امتیاز داده اند. وی ادامه داد: کار تمام شده است و توافق تا اوایل هفته آینده به امضا خواهد رسید.

وی که یکی از شناخته شده ترین تحلیلگران رژیم صهیونیستی در حوزه خاورمیانه به شمار می آید، گفت: حتی کسانی که در آمریکا از توافق حمایت می کردند، اذعان می کنند که توافق بدتر از چیزی است که حتی تصورش را می کردند. اکنون توپ در زمین نمایندگان دموکرات است و آنها باید درباره حمایت از رئیس جمهور برای جلب نظر کنگره در راستای تصویب توافق و یا پیوستن به جمهوریخواهان مخالف توافق، تصمیم بگیرند.

یعاری مدعی شد: یکی از امتیازات بزرگ داده شده به ایران در مسئله بازرسی ها از مراکز هسته ای این کشور است که مدتها از موضوعات اختلافی و بحث برانگیز میان طرف های مذاکره بود. اما اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی به درخواست همتایان ایرانی خود، به بازرسی های مدیریت شده تن داده اند و لذا بازرسی های سرزده از سایت های ایران انجام نخواهد شد. به گفته وی تنها در صورت اعلام قبلی و موافقت ایرانی ها، بازرسان می توانند از سایت های این کشور بازرسی کنند.