گروه اعزامی مهر به وین/۲۰۱

در چند صد متری کوبورگ؛ فریاد مرگ بر اسرائیل طنین انداز شد

سیاسی

همزمان با ایام روز قدس هزاران نفر در پایتخت اتریش شعار نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین سر دادند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، راهپیمایی روز قدس در وین عصر امروز برگزار شد.

در این راهپیمایی که از ساعت ۱۶ به وقت وین آغاز شد، هزاران تن از مسلمانان و آزادی خواهان ساکن اتریش حضور داشتند.

راهپیمایی کنندگان در حالی که پرچم فلسطین و تصاویری از جنایت صهیونیستها در غزه را در دست داشتند، شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «قتل عام غزه را متوقف کنید»، «خجالت بر تو ای اسرائیل»، «صهیونیسم مساوی نژاد پرستی» و «اسرائیل یعنی تروریسم» را سر دادند.

این راهپیمایی از منطقه Schwedenplatz  آغاز شده و در نهایت به منطقه Stephansplatz که در چند صد متری هتل کوبورگ، محل مذاکرات هسته ای قرار دارد، پایان یافت.