پیشرفت 75 درصدی ساختمان نیروگاه هسته‌ای امارات

کد N885644