فیلم/ گفتگوی بالکنی ظریف با خبرنگاران

مذاکرات هسته ای ایران, مذاکرات وین, محمد جواد ظریف, ظریف

وزیر امور خارجه ایران در اوغات فراغت از مذاکرات سخت هسته ای، با حضور در بالکن هتل کوبوروگ به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

فیلم/ گفتگوی بالکنی ظریف با خبرنگارانوزیر امور خارجه ایران در اوغات فراغت از مذاکرات سخت هسته ای، با حضور در بالکن هتل کوبوروگ به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.


دانلود