اعتراض شهروندان افغان به حملات جنگنده های امریکا به شرق افغانستان

سیاسی

شهروندان ولایت های شرقی افغانستان نسبت به حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به این مناطق معرض هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، حملات جنگنده های آمریکایی به ولایت های شرقی افغانستان اعتراض شهروندان این مناطق را در پی داشته است.

شهروندان افغان می گویند هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی برخی از مردم عادی را نیز مورد هدف قرار می دهند و مردم از این بابت آسیب می بینند.

مقامات دفاعی افغانستان اما می گویند هدف آنها نیروهای داعش است و به غیر نظامیان آسیبی نمی رسد.

حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق شرقی افغانستان در روزهای اخیر افزایش یافته است.