حمایت پارلمان یونان از طرح مذاکره با وام دهندگان بین المللی

سیاسی

پارلمان یونان صبح امروز از طرح نخست وزیر این کشور برای انجام مذاکرات جدید با وام دهندگان بین المللی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان يونان بامداد روز شنبه از طرح «آلکسيس سيپراس» نخست وزير اين کشور، برای مذاکره با وام دهندگان بين المللی حمايت کرد.

سيپراس از پارلمان يونان خواسته بود تا از طرح اصلاحاتش حمايت کند تا به گفته او،‌ يونان از سقوط اقتصادی نجات پيدا کند.

او از نمايندگان پارلمان خواسته بود تا به باقی ماندن يونان در حوزه پولی يورو کمک کنند.

گزارش ها حاکيست که بخشی از نکاتی که دولت يونان قبلا آنها را رد کرده بود و بيش از ۶۱ درصد مردم يونان نيز به آنها رای منفی داده بودند،‌ در طرح جديد پذيرفته شده است.

دولت يونان در طرح خود خواستار دريافت يک بستهٔ کمک سرمايه گذاری به ‌مبلغ ۳۵ ميليارد يورو شده است. 

خبرگزاری رويترز اشاره کرد که طرح دولت يونان، جناح چپ حزب سيريزا را خشمگين کرده است.