عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:

پور مختار گزینه هیات رئیسه مجلس برای ریاست کمیسیون اصل نود

سیاسی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: محمد علی پور مختار گزینه هیات رئیسه برای ریاست کمیسیون اصل نود است که در صحن علنی مجلس برای سومین سال پیاپی معرفی خواهد شد.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار صحن علنی مجلس برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی از بین اعضاء ثابت کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس (دراجرای تبصره۱ماده۴۸ آئین نامه داخلی مجلس) این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: محمد علی پور مختار نماینده مردم کبودر آهنگ که در سه سال قبلی نیز ریاست این کمیسیون را عهده دار بوده است در دوره جدید نیز نامزد هیات رئیسه مجلس برای ریاست کمیسیون اصل نود است.

به گزارش مهر، محمد علی پور مختار در سه سال گذشته مجلس نهم نیز ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشته است.