بسته جدید اصلاحات اقتصادی یونان ارائه شد

سیاسی

الکسیس سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان گفت که بسته اصلاحات اقتصادی پیشنهادی وی که به وام دهندگان بین المللی ارائه شده، برای دریافت کمک های بیشتر کفایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکسیس سیپراس گفته است که وعده های داده شده در این بسته جدید اصلاحات اقتصادی از وعده هایی که به مردم این کشور داده شده، عدول شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در همه پرسی روز یکشنبه هفته گذشته بیش از 60 درصد مردم یونان به پیشنهادات داده شده از سوی وام دهندگان بین المللی برای اعطای وام های بیشتر «نه» گفتند.

نخست وزیر یونان در خصوص این بسته جدید اصلاحات اقتصادی گفت: این بسته با وعده های داده شده به مردم فاصله دارد اما بهترین بسته ای بود که می توانیم ارائه کنیم.

دولت یونان بیش از 300 میلیارد دلار بدهی دارد ولی قادر نیست تا اقساط بدهی های خود را پرداخت کند. بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و برخی از کشورهای اروپایی بیش از 270 میلیارد دلار از یونان طلب دارند.