وزن کشی ایران و 1+5 در ترازوی مذاکرات هسته‌ای

تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست محمدجواد ظریف روزهای سختی را در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای 5 قدرت بزرگ جهانی به همراه آلمان تحمل می کنند و تا این لحظه یک تنه در برابر همه آنها ایستاده اند.

وزن کشی ایران و 1+5 در ترازوی مذاکرات هسته‌ایتیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست محمدجواد ظریف روزهای سختی را در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای 5 قدرت بزرگ جهانی به همراه آلمان تحمل می کنند و تا این لحظه یک تنه در برابر همه آنها ایستاده اند.

 

 

 


موشن گرافیک: مهدی دل روشن

 

4949

کد N884517