محمد علی الحوثی:

امیدواریم آتش بس انسانی سرآغازی برای پایان حملات سعودی باشد

سیاسی

رئیس کمیته عالی انقلابی یمن ضمن استقبال از آتش بس انسانی در این کشور بر ضرورت همزمانی آتش بس دریایی و زمینی و هوایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای سبا، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن از آتش بس انسانی اعلام شده از سوی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استقبال کرد.

وی افزود: امیدواریم که این آتش بس، سرآغاز پایان تجاوز سعودی و پایانی بر نقض منشور ملل متحد باشد.

محمد علی الحوثی تاکید کرد: تلاشها برای متوقف کردن جنگ علیه ملت یمن و رفع محاصره از آن باید اولویت هر انسان مسئول در قبال کشور و ملت مظلوم آن باشد.

وی بر ضرورت همزمانی آتش بس دریایی و زمینی و هوایی برای دست یابی به ثبات و استقلال ملت یمن تاکید کرد.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بیان کرد: موافقت با آتش بس به خاطر ملتی است که در معرض محاصره ظالمانه قرار دارد.