بازتاب راهپیمایی روز قدس در ایران؛

المنار: حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس

سیاسی

شبکه لبنانی المنار اقدام به پوشش زنده خبری راهپیمایی گسترده روز قدس در تهران و بغداد نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار لبنان اقدام پوشش برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران و بغداد کرد.

 این شبکه با پخش مستقیم مراسم راهپیمایی در تهران و بغداد بر حضور گسترده مردم در این راهپیمایی تاکید کرد.