آغاز راهپیمایی روز قدس شهروندان سوری در دمشق

سیاسی

همزمان با روز جهانی قدس، شهروندان سوری اقدام به برگزاری راهپیمایی گسترده در دمشق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) با انتشار خبری از آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در دمشق خبر داد.

 بر این اساس، شهروندان سوری با تحمع در منطقه بازار الحمیدیه در دمشق با سر دادن شعارهایی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم کردند.

 این منبع همچنین بر مشارکت گسترده شهروندان سوری در راهپیمایی روز قدس در دمشق تاکید کرد.