بازتاب راهپیمایی روز قدس در ایران؛

العهد:تاکید بر وحدت امت اسلامی/ مشارکت گسترده مردم ایران

سیاسی

پایگاه لبنانی العهد به پوشش اخبار مربوط به برگزاری راهپیمایی روز قدس در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی العهد، با انتشار خبری به آغاز مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران و ۷۷۰ شهر دیگر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

این منبع ضمن تاکید بر مشارکت گسترده ملت ایران در راهپیمایی روز قدس اعلام کرد که شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی بر حفظ وحدت امت اسلامی تاکید کرده و جاهلیت مدرن و کشتار کودکان از غزه تا یمن را به شدت محکوم کردند.