دریادار سیاری در راهپیمائی روز قدس:

غربیها در مذاکرات به دنبال تسلیم ایران هستند

سیاسی

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه غربیها به دنبال زیاده خواهی در مذاکرات هستند، گفت: آنها تصور می کنند با اعمال فشار می توانند، ایران را تسلیم غرب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه غربی ها در مذاکرات به دنبال زیاده خواهی هستند، اظهار کرد: علت اینکه آنها به یک نظر واحد نمی رسند، نداشتن یک موضع مشخص است.

وی افزود: آنها به دنبال ایجاد فشار هستند و تصور می کنند با اعمال این گونه فشارها می توانند ایران را تسلیم غرب کنند، اما این چنین نخواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای باید سیاست های مقام معظم رهبری را پیش بگیرد و در خطوط قرمز تعیین شده حرکت کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مذاکرات به دنبال توافق بد نخواهد بود، گفت: بنای ما یک توافق خوب است که باید این توافق با رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی باشد.