تمدن در پاسخ به مهر:

هدف جریان تکفیری منحرف کردن افکار عمومی از فلسطین است

سیاسی

استاندار سابق تهران گفت: هدف جریان تکفیری در جهان اسلام، منحرف کردن افکار عمومی جهان اسلام از مساله فلسطین و جنایات اسرائیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آینده مساله فلسطین اظهار داشت: آینده فلسطین متعلق به ملت فلسطین و در اختیار آنها است و این، وعده الهی است که کسانی که در راه خدا مجاهدت و استقامت کنند، خداوند پیروزی و اقتدار را نصیب آنها خواهد کرد.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم این مسئولیت خطیری را که از ابتدای انقلاب بر دوش ملت ایران گذاشته شده است، حفاظت کنیم و مراقب باشیم که خدشه‌دار نشود؛ این ماموریت بزرگ، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم و ستمگر است و بسیار باید تلاش کنیم که خدای نکرده این مسئولیت تاریخی ملت ما خدشه‌دار نشود.

استاندار سابق تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با وجود فتنه‌های جدید در جهان اسلام از جمله وجود تکفیری ها چرا مساله فلسطین همچنان به عنوان مساله اول جهان اسلام مطرح است؟، گفت: هدف جریان تکفیری و حرکتی که در جهان اسلام منشأ اختلاف است، در راستای ماموریت منحرف کردن افکار عمومی از مبارزه با اسرائیل است؛ ما باید مراقبت کنیم که این هدف شوم آنها عملی نشود.

تمدن در همین رابطه خاطرنشان کرد: جنگ های داخلی و تحرکات جریان‌های تکفیری که به نام اسلام از درون ظلمت‌کده صهیونیست ها فرمان می گیرند، با این هدف و ماموریت صورت می گیرد که ملت ها را در راه مبارزه با صهیونیسم جهانی به سمت خودشان منحرف کنند و ما باید مراقب این مساله باشیم که خدای نکرده جهان اسلام بازیچه توطئه شوم صهیونیست ها قرار نگیرند.

استاندار سابق تهران در پایان تصریح کرد: انقلاب ما زنده و مقاوم در راه دفاع از مظلومین به حرکت خود ادامه خواهد داد و با وجود آنکه بعضی ها بنا دارند این حرکت و ماموریت را کمرنگ کنند، اما ملت ایران در کنار جهان اسلام نشان می دهد که در راه وحدت و انسجام برای مبارزه با صهیونیسم همچنان مقاوم و استوار است.