مونیز موقتا مذاکرات ایران را ترک می کند و جمعه به وین بازمی گردد

واحدمرکزی خبر نوشت:

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به طور موقت مذاکرات هسته ای ایران را ترک خواهد کرد تا به پرتغال سفر کند و مجددا روز جمعه به مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران ملحق خواهد شد.

مونیز قرار است همتای پرتغالی خود درباره انرژی و تغییرات آب و هوایی گفتگو کند.

4949

کد N883691