چین خواستار توسعه همکاری ها ی گروه بریکس شد

سیاسی

رئیس جمهور چین خواستار توسعه همکاری کشورهای عضو گروه بریکس برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «شی جینگپینگ» رئیس جمهور چین خواستار توسعه همکاری کشورهای عضو گروه بریکس برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر شد.

وی همچنین با اشاره به وجود مناقشات منطقه ای نقاط مختلف جهان خواستار همکاری این گروه برای حفظ صلح جهانی شده و گفت: جهان بی ثبات است. کشورهای عضو گروه بریکس باید با یکدیگر با این

مشکلات برخورد کنند. توسعه همکاری ها در تلاش ها علیه تروریسم، همکاری بین نهادهای اجرای قانون و تسهیل روند ایجاد همکاری در داخل گروه بریکس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضروری است .

شی جینپینگ همچنین تاکید کرد اقتصاد جهانی نیازمند ساماندهی است.

رئیس جمهور چین با اشاره به خطرات و چالش هایی که کشورهای در حال توسعه و در اقتصاد جهاتن و بازارهای جدید با آنها مواجه هستند، خواستار آماده شدن کشورهای گروه بریکس برای مواجه با آنها شد.