ظریف و کری در وقت اضافی سوم مذاکره را از سر گرفتند

ایرنا نوشت:

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جان کری همتای امریکایی او پنج شنبه شب مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را از سر گرفتند.

وزیران ایران و امریکا پس از پایان تمدید ده روزه مذاکرات توسط اروپا و امریکا در هتل کوبورگ پشت میز مذاکره نشستند.

جان کری پیش از این نشست، مذاکرات را « بشدت فنی» ارزیابی کرد و گفت: شتابزده عمل نمی کنیم و اجازه نمی دهیم کسی مارا به شتاب بیندازد.

وی از پیشرفت های واقعی در مذاکرات سخن گفت و اظهارداشت : اگر بتوانیم به توافق برسیم باید آزمون زمان را بگذراند و مساله هفته و سال و ماه نیست بلکه مساله چند دهه است.

ظریف هم گفت : تا زمانی که نیاز باشد به مذاکرات ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسیم.

پیش از این هفت روز و دو روز مذاکرات برای اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو توسط اروپا تمدید شده بود.

4949

کد N883603