روحانی در دیدار رییس جمهور افغانستان: تهران برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه عزم جدی دارد

رییس جمهور با تاکید بر عزم جدی تهران برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران، همواره حمایت از دولت قانونی افغانستان است.

کد N883535