آغاز نشست کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمریکا درباره ايران

سیاسی

«اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه استماعی که با هدف بررسی «توافق هسته‌ای احتمالی با ایران» برگزار شد، به بررسی ابعاد توافق هسته ای احتمالی با ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا از آغاز نشست کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمریکا درباره ايران خبر داد.

«اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه استماعی که با هدف بررسی «توافق هسته‌ای احتمالی با ایران» برگزار شد، گفت: گردهم آمده ایم تا ببینیم دولت با خط قرمزهای کنگره چه کرده است؟ آیا به نظارت های آزاد رسیده ایم؟

وی در ادامه به بررسی پیامدهای توافق هسته ای احتمالی با ایران پرداخت.

رویس ادامه داد: این جلسه استماع، اولین نشست در مجموع جلساتی است که این کمیته در صورت حصول توافق هسته ای با ایران برگزار خواهد نمود.