«سرگئی ریابکوف»:

ممکن است توافق هسته‌ای تا چند ساعت دیگر حاصل شود

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه روسیه با مردود ندانستن خبرهای پیشین مبنی بر قریب الوقوع بودن حصول توافق هسته ای، از احتمال اعلام آن تا چند ساعت آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون وزیر امور خارجه روسیه با مطرود ندانستن خبرهای پیشین مبنی بر قریب الوقوع بودن حصول توافق هسته ای، از احتمال اعلام آن تا چند ساعت آینده خبر داد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران تا چند ساعت آینده را رد نمی کنم.