تنش شدید در دروازه های کاخ نخست وزیری و در جلسه هیات دولت لبنان

ایرنا نوشت:

در حالیکه تعداد زیادی از هواداران ژنرال میشل عون رییس حزب جریان آزاد ملی با هدف اعلام حمایت از حقوق مسیحیان و در اعتراض به روند فعالیت دولت لبنان در مقابل کاخ نخست وزیری لبنان در مرکز بیروت تجمع کرده اند، در داخل جلسه امروز پنجشنبه هیات دولت نیز درگیری لفظی بین تمام سلام نخست وزیر و جبران باسیل وزیر امور خارجه و از اعضای ارشد جریان آزاد ملی موجب تنشی شدید شد.

به گزارش ایرنا، اختلافات سیاسی اکنون بین تمام سلام نخست وزیر و ژنرال میشل عون رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان بالا گرفته و هواداران ژنرال عون برای اعلام حمایت از مواضع و مطالبات او از دیروز به خیابان ها آمده اند.

ژنرال عون معتقد است که تمام سلام در سایه نبود رییس جمهوری،برخلاف قانون اساسی اختیارات رییس جمهوری را که 411 روز استکه مصادره و به حقوق مسیحیان لبنان تجاوز کرده است.

تمام سلام این اتهام را رد کرده است.

در پاسخ به دعوت رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان عصردیروز (پنجشنبه) هواداران پرتقالی پوش ژنرال عون به طوری گسترده در سراسر لبنان با خودروهای خود در خیابان ها راهپیمایی کردند و امروز هم همزمان با جلسه هیات دولت در مقابل دروازه ها و اطراف کاخ نخست وزیری تجمع کرده اند.

براساس این گزارش نیروهای ارتش و امنیتی لبنان برای جلوگیری از ورود معترضان به عملکرد دولت لبنان به ویژه نخست وزیر به داخل کاخ نخست وزیری، به طور گسترده در منطقه حاضر شده و با اتخاذ تدابیر شدید مانع نزدیک شدن آنها به کاخ نخست وزیری شده اند.

در حالی که فرماندهی ارتش لبنان دیروز با صدور بیانیه ای از نیروهای ارتش خواسته است تا تحت هر شرایطی حق ندارند با معترضان درگیر شوند و موظف هستند از معترضان حمایت کرده و امنیت و ثبات را برقرار کنند اما برخی از معترضان با اصابت ضربات باطوم نیروهای امنیتی زخمی شده اند.

تعداد زیادی از نیروهای ارتش و امنیتی لبنان هم در مناطق مختلف بیروت پایتخت این کشور مستقر شده اند.

در جلسه امروز هیات دولت لبنان همه وزیران شرکت کرده اند.

فیلم های منتشر شده از شروع جلسه هیات دولت لبنان ، درگیری شدید بین تمام سلام و جبران باسیل را نشان می دهد و برخی وزیران هنگام سخنان نخست وزیر با دست زدن او را تشویق می کنند.

جبران باسیل دیروز بعداز جلسه همبستگی وزیران حزب الله ، جریان المرده و طاشناق با جریان آزاد ملی در گفت وگو با خبرنگاران جلسه امروز دولت را جلسه ای سرنوشت ساز و تعیین کننده خوانده بود.

وی در جلسه دولت ، تمام سلام نخست وزیر را متهم کرد که اختیارات رییس جمهوری را با استفاده از فرصت خالی ماندن جایگاه ریاست جمهوری مصادره کرده در حالیکه مطابق قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری را هیات دولت و نه نخست وزیر باید اعمال کنند.

جبران باسیل گفت که تمام سلام مخالف قانون اساسی عمل و به اختیارات رییس جمهوری که حق مسیحیان است، تجاوز کرده است.

تمام سلام در پاسخ گفت که جلسه هنوز شروع نشده و به باسیل اجازه صحبت کردن نداده است.

وی افزود: این گونه سخن گفتن را قبول نداریم.

در این مرحله کارکنان کاخ نخست وزیری، خبرنگاران و تصویربرداران را از اتاق جلسه دولت لبنان خارج کردند و ارتباطات و پخش مستقیم جلسه دولت از داخل کاخ نخست وزیری قطع شد تا اتفاقات داخل جلسه به بیرون بیشتر درز نکند با توجه به اینکه تعداد زیادی معترض خشمگین در پشت دیوارها و دروازه های کاخ نخست وزیری حضور دارند.

تدابیر داخل کاخ نخست وزیری به درگیری لفظی بین نافذ قواص مشاور رسانه ای نخست وزیر لبنان و تیم های خبری حاضر در جلسه دولت منجر شد.

منابع خبری گفته اند که جریان آزاد ملی از همه اعضا و هواداران خود در سراسر لبنان خواسته است در اطراف کاخ نخست وزیری تجمع کنند.

نیروهای امنیتی و ارتش لبنان همه راه های منتهی به کاخ نخست وزیری لبنان را مسدود کرده اند.

منابع خبری از ادامه جلسه دولت لبنان در سه ساعت گذشته خبر داده و اعلام کرده اند که آرامش به جلسه بازگشته اما همه احتمالات وجود دارد.

4949

کد N883445